2Care BPA
Din medspiller for en bedre hverdag

 

2Care BPA vil gi deg som har utfordringer i hverdagen mulighet til et mer selvstendig liv, med økt mulighet til å delta i samfunnsliv, jobb eller studier og interesser.

Vi vil tilby deg tilrettelagte tjenester etter dine behov og ønsker, og innenfor rammen av vedtak om BPA. Innenfor vedtaket er det du som skal bestemme tidspunkt og oppgaver du trenger bistand til og hvilke oppgaver som skal utføres. 2Care har bred erfaring fra å levere hjemmebasert omsorg og rekruttering av riktig personell. Vi vil gjøre vårt ytterste for å søke assistenter med den nødvendige kompetanse og ikke minst den personlige egnethet som behøves for deg.

 

2Care AS er tidligere en del av Unicare AS og vi leverer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra 2020.

 

2Care lever BPA i følgende kommuner:

 • Holmenstrand

 

Link film «Rett til Brukerstyrt personlig assistanse

Link til opplæringshåndboken «Brukerstyrt personlig assistanse»

 

 

Dette kan du som arbeidsleder forvente av oss

 

 • En dynamisk organisasjon med kort responstid
 • Bistand til ansettelser av nye assistenter – etter innspill fra deg
 • God opplæring i rolle som arbeidsleder for dine behov
 • Engasjert og løsningsorientert støttespiller for deg som arbeidsleder
 • Vikarpool for å dekke vakter ved sykdom/fravær
 • Din egen kontaktperson for oppfølging av tjenestene

Dette kan du som assistent forvente av oss

 

 • Engasjert og løsningsorientert ledelse
 • En arbeidsgiver som vet å skape et godt arbeidsmiljø for deg som assistent
 • Tilrettelagte mobile verktøy for deg som arbeider ute
 • Tett oppfølging av leder for veiledning av din jobb
 • Ryddig ansettelsesforhold med tariffavtale og pensjonsordninger
 • Personalmøter og medarbeidersamtaler
 • Kurs og kompetanseutvikling ved behov
 • Fleksible arbeidstidsordninger