Etter ditt behov!

Vi i 2care tilbyr private oppdrag etter ditt ønske og ditt behov. Har du allerede et vedtak fra din kommune kan du kjøpe tilleggstjenester fra oss. Vi tilrettelegger avtalen etter individuelt behov. Denne avtalen kan være fast eller i en gitt periode. Private tjenester og tilleggs-tjenester er noe du betaler for selv og avhenger av tid på døgnet du ønsker at vi skal komme og hva slags tjeneste vi skal levere.


Vi har fokus på hva som er viktig for deg og ønsker å levere en tjeneste hvor vi legger til rette for brukermedvirkning og at du mestrer din egen hverdag. Vi har mulighet til å bistå deg 24 timer i døgnet, året rundt.

Vi ønsker å levere våre tjenester med fokus på reformen «Leve hele livet» som er en kvalitetsreform for eldre der fellesskap, aktivitet, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenesten står i fokus. Vi ønsker at du skal ivareta dine fysiske funksjoner, mestre egen hverdag og bo i eget hjem. Et godt samarbeid mellom deg som kunde og oss som leverandør vil være viktig for å kunne gi deg de tjenester du ønsker med høy kvalitet. Les mer om kvalitetsreformen lev hele livet ved å trykke her.

Sosialt samvær

Med oss som samtalepartner turpartner, vil du oppleve at vi er omsorgsfulle og lydhøre for dine ønsker og behov.

Les mer