Deg som pårørende

 

Vi vil hjelpe deg som pårørende! Vi i 2Care vet hvor krevende det kan være å ha ansvaret for syke, eldre, demente eller andre med et omsorgbehov.  Vi ønsker å veilede deg slik at du kan få den informasjon du trenger enten gjennom oss eller kommunen. 

Pårørende avlastning

2Care ønsker å være en god hjelper for deg som pårørende. Med oss på laget kan du gi den du er glad i, et tryggere og rikere hverdagsliv. Men du kan også ha omsorg for deg selv, og skaffe hjelp der du selv ikke rekker eller kan. Du vil alltid kunne avtale tjenester med oss, for å avlaste deg som pårørende.

 

Vi har et omfattende omsorgstilbud som du som pårørende kan velge, for å avlaste dine kjære og deg selv. Du skal ikke trenge å bekymre deg eller å ha dårlig samvittighet hvis man ikke strekker til. Vi kan hjelpe det med dette, enten det er faste tjenester, tilleggstjenester eller avlastning i ferie eller hektiske perioder.

 

Hvordan komme i gang med hjemmetjenester

 

Hvilke tegn kan du som pårørende se etter hos dine nærmeste, og er du bekymret for hvordan din mor eller far klarer seg alene? Selv om de fleste syke og eldre ønsker å bo hjemme så lenge de kan, klarer ikke alle seg like godt på egenhånd. Da vil hjemmetjenester kunne være en god bistand og avlastning.

 

I dag finnes det gode tilbud tilgjengelig som gjør at syke og eldre kan få en langt bedre hverdag i sitt eget hjem – og du som pårørende ikke trenger å sitte på jobben med dårlig samvittighet. Dette gjør at man kan bidra til en vesentlig bedre livskvalitet og utvikling – alt etter forholdene.

 

Ta kontakt med din kommune og bydel og søk om støtte til helsetjenester i hjemmet. For mer informasjon ring eller klikk deg inn på kommunenes hjemmeside. Din fastlege er en god samarbeidspartner. Når du har søkt, vurdere kommunen hvilke tjenester du har rett på og et vedtak blir sendt.

 

Det er fritt brukervalg i Oslo og Bærum , som betyr at med vedtak om hjemmesykepleie, så kan du kostnadsfritt velge 2Care til å utføre oppdraget for dine. Gis det vedtak om praktisk bistand, så er det sammen egenandel om du velger 2Care til dette, som om kommunen skal utføre det selv.

 

Er du ikke fornøyd med omfanget av vedtaket, kan du kjøpe tilleggstjenester av oss

 

Link til kjøp av tjenester

 

 

Har en av dine blitt rammet av slag, plutselig sykdom eller skade?

 

Når slike ting dukker opp, kan det være at du finner deg i en situasjon som er snudd på hodet. Kanskje den som alltid hadde løsningene er den som har blitt syk, og du må ta ansvaret for å finne løsninger. Når slag, sykdommer eller skader rammer, så kommer pasienten på sykehus. Der er det trygt og godt, og pasienten får nødvendig behandling og omsorg.

 

Men etter en stund bedrer situasjonen seg, og det forberedes på hjemreise, for den videre rehabilitering og omsorg. Da finnes det kommunale hjemmetjenester som er til hjelp, og du kan snakke med behandler om hvilke behov pasienten skal ha i det videre rehabiliteringsforløp. Dette vil da komme videre til saksbehandler i kommunen, som innvilger vedtak etter dette behovet. Når vedtak er truffet, står du fritt i Oslo og Bærum til å velge 2Care som leverandør av dette, helt kostnadsfritt for hjemmesykepleie.

 

Om du ikke er helt fornøyd med omfanget av vedtaket, kan du klage til kommunen. Om ikke dette fører frem, kan du også velge å kjøpe videre avlastning og pleie av oss.

 

Hva kan du som pårørende bidra med?

 

2Care vet hvor viktig det er med godt pårørende samarbeid for å gi god kvalitet i tjenesten vi leverer.

 

Du kan ta første vurdering om det kan være behov for hjemmetjenester, vurder etter listen nedenfor. Undersøk og innhent informasjon på hva dere har krav på. For veiledning og råd kontakt 2Care på tlf.

Tegn på at dere behøver hjelp hjemme

  • Når hygienen har blitt dårligere
  • Når du finner mye gammel mat og ting som burde vært kastet
  • Når personligheten forandrer seg og rare vaner oppstår
  • Når pårørende/familie er slitne av å ta seg av mor eller far i tillegg til jobb og egen familie

 

 

Hvordan går man frem for å skaffe seg oversikt over tilbudet og tjenester:

  • Vurder selv behovet og kartlegg situasjonene til den som har behov for hjelp
  • Undersøk og innhent informasjon på hva dere har krav på. For veiledning og råd kontakt 2Care på tlf.

 

Oslo

Telefon: 22 59 11 00

Epost: heioslo@2care.no

 

Bærum

Telefon: 67 58 93 00

Epost: heibaerum@2care.no

Når eldre får disse symptomer kontakt oss for råd og veiledning:

  • Virker sliten og er utafor
  • Har liten matlyst og spiser mindre
  • Er i dårligere humør og irritable
  • Har lite gjennomtenkt påkledning
  • Har forandret døgnrytmen, våken om natten og sover på dagen.
  • Vil ikke stå opp om morgenen
  • Glemmer ting som var lett å huske før

Ta kontakt med din kommune og bydel og søk om støtte til helsetjenester i hjemmet. For mer informasjon ring eller klikk deg inn på kommunenes hjemmeside. Din fastlege er en god samarbeidspartner. Når du har søkt, vurdere kommunen hvilke tjenester du har rett på og et vedtak blir sendt.

 

Velg leverandør. Det er fritt brukervalg i Oslo og Bærum og du står fritt til å velge selv om du vil bruke 2Care fremfor kommunen, helt kostnadsfritt for hjemmesykepleie og samme egenandel som om du velger kommunen ved praktisk bistand.

 

2Care har i dag avtale med Oslo og Bærum kommune. Husk at det kun er de leverandørene som har en avtale med kommunen som kan levere tjenesten din / dine på vedtak.

 

Hvis du ikke tar et aktivt valg vil kommunen utføre tjenestene hos deg. Følg linken til fritt brukervalg

 

Ved eventuelle avslag fra kommunen kan du henvende deg direkte til oss , og du / dere kan kjøpe deres tjenester fra oss. Det er også mulighet for kjøp av tilleggstjenester om du behøver avlastning selv, eller følg linken til kjøp av tjenester

 

I 2Care bruker vi pårørende veilederen i utforming av tjenesten vår og anbefaler alle våre pårørende til å klikke seg videre inn på helsedirektoratet sine sider for å få bedre kjennskap og beskrivelser til pårørendes rettigheter innen helse og omsorgs tjenester. Her fremkommer også anbefalinger om god praksis.