Koronavirus – Hvordan vi jobber med å skape trygge tjenester

 

I 2Care har vi meget høy beredskap for å hindre smittespredning til våre brukere i hjemmetjenesten.

Testing og karantene ved mistanke
Alle medarbeidere testes omgående ved symptomer eller annen mistanke for smitte. De settes samtidig umiddelbart i karantene, til de har fått svar på prøven. Dette tar normalt to til tre dager. Vi kartlegger alltid alle besøk til våre medarbeidere slik at vi til enhver tid vet hvilke brukere som har fått hjelp av hvem. Vi nøler ikke med å sette medarbeidere i karantene, for å unngå risiko for smitte.

 

Høy bevissthet og tillit
I 2Care har vi høy tillit og bevissthet rundt dette, og alle gjør sitt beste for å ivareta våre brukere og passe på hverandre. Det viktigste er hva vi gjør for å unngå å bli smittet, og har satt i gang en rekke smitte verns tiltak for å redusere risikoen for dette.

 

Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet
Vi var tidlig ute med å sette i gang tiltak, og kontakt kommunen og helsemyndigheter med råd og anbefalinger til hvordan vi skal gjennomføre en trygg og god hverdag. Vi påpekte behov for prosedyrer og rutiner for hvordan vi skal gjennomføre driften og hva vi skal gjøre om en bruker skulle bli smittet og syk. Vi har en kultur for å være raske, effektive og med høy bevissthet på hva som skal til for å trygge vår leveranse av hjemmetjenester i ditt hjem og de brukerne som har valgt 2Care.

 

Vi følger naturligvis også alle prosedyrer og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene for øvrig. Vi har i tillegg satt i gang med egne tiltak for å begrense risikoen ytterligere og bruker vår faglig kompetanse og erfaring til å gjennomføre dette.

 

Mobil omsorg
Vi bruker all vår erfaring og kunnskap for å gjøre situasjonen så trygg som mulig for våre brukere og medarbeidere. Bevisstgjøring og løpende informasjon om dette er viktig. I 2Care har vi heldigvis organisert oss for mobil omsorg og har alle mobile verktøy tilgjengelig for dette. Med dette mener vi at alle nye og eksisterende prosedyrer er tilgjengelig for medarbeiderne på mobiltelefonen, alt rapportering og dokumentasjon foregår med mobiltelefonen, og alle håndbøker er tilgjengelig på mobilen. Det gjør også at all ny informasjon blir tilgjengelig for den enkelte medarbeider i det øyeblikk den er tilgjengelig.

 

Fysisk distansering og tiltak for sikring og felleskap
Vi har også innført omfattende tiltak for våre fysiske omgivelser, som gjør at vi tar renhold av våre kontorer , biler og telefoner flere ganger om dagene. Vi har også begrenset møteplassene våre, så pause foretas i bil på egenhånd, alle vaktrapporter blir stillerapporter der journalsystemet benyttes.

 

Normalt er vi opptatt av å ivareta fellesskap til hverandre, men nå bruker vi de gode mobile systemer til å ivareta minst mulig nærkontakt og forsvarlige tjenester. Vi har en god opparbeidet felles kultur og kommuniserer mye med hverandre gjennom gode teknologiske løsninger og gjennom journalsystem. Våre kontorer er stengt for unødvendig trafikk og de som jobber der sitter spredt. Alle våre ledere og koordinatorer har fått bærbare tilganger til journalsystem slik at de kan å ivareta din og vår trygghet også hjemmefra.