Hjemmesykepleie – helt kostnadsfritt!

 

Hva er viktig for deg?

 

2Care er godkjent leverandør av hjemmesykepleie i Oslo og Bærum kommune, og utfører oppdrag på vegne disse. Det betyr at du helt kostnadsfritt kan velge oss som leverandør, i stedet for kommunen.

Det er vedtaket du har mottatt fra din saksbehandler som er styrende for tjeneste innhold, men det er vi som leverandør som er ansvarlig for tjenesteleveringen. Dette koster deg ingenting i tillegg.

 

Brukermedvirkning og god kartlegging av hva som er viktig for deg gir et godt grunnlag slik at du sammen med oss tar del i utformingen av tjenesten som blir levert. Har du et vedtak om hjemmesykepleie er det helt kostnadsfritt og velge oss som privat leverandør.

 

Vi i 2Care legger til rette for at du skal opprettholde og ivareta dine fysiske funksjoner med å ta del i tjenesten som blir levert. Dette bidrar til egenmestring, livskvalitet og at du kan bo hjemme i trygge og vante omgivelser med helsehjelp.

 

Likeverd, helhet og tillit mellom ansatte, pårørende og brukere gir trygghet som løfter kvaliteten av tjenestene vi leverer. Vi ønsker å levere våre tjenester etter reformen «Leve hele livet» som er en kvalitetsreform for eldre hvor fellesskap, aktivitet, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenesten står i fokus. Følg linken og les mer om denne kvalitetsreformen på helsedirektoratet.no

 

Hvis du velger 2Care til din leverandør vil du få en primær og sekundærkontakt. Du vil få en egen sykepleier som er tjenesteansvarlig for deg og som vil bidra til en trygg relasjon og et godt samarbeid mellom deg, pårørende, våre ansatte og saksbehandler i din bydel/Kommune.

 

Sammen blir vi enige om faste tider hvor besøkene skal utføres. Dette blir vi enige om i vårt velkomstmøte med deg.

 

Ønsker du mer informasjon, råd og veiledning om 2Care og Hjemmesykepleie kontakt oss.

 

For å velge eller bytte til oss som leverandør kontakt saksbehandler i din bydel eller fyll inn og send skjema i denne linken

 

Link til vårt kontaktskjema Oslo Kommune

Link til vårt kontaktskjema Bærum Kommune

 

Ønsker du å utvide ditt tjenestetilbud kan du kjøpe tilleggstjenester av oss. Det kan være at du har fått et vedtak fra din bydel/ kommune , som du synes gir for lite tid hos deg , da kan du utvide tjenesten med fast avtale hos oss. For mer informasjon om tilleggstjenester finner du under kjøp av tjenester / utvidede tjenester

 

Link til kjøp av tjenester