Intervju med en av våre sykepleiere i 2Care

 

Hvorfor begynte du i 2Care?

 

«Jeg var på utkikk etter jobb i Norge som helsefagarbeider og det hørtes spennende ut å jobbe i hjemmesykepleien. 2Care har i ettertid lagt til rette for at jeg har kunnet utvikle meg og fått autorisasjon som sykepleier. I dag er jeg ansatt som sykepleier i 2Care og alle mine forventninger har stått til lags. Det er nye spennende utfordringer hver dag og jeg møter mange gode mennesker daglig i mitt arbeid. Jeg jobber selvstendig og kan ta del i utformingen av tjenesten.»

 

 

Hva er det beste med å jobbe i 2Care?

 

«Jeg opplever at det er god kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte og lederne . Det er åpenhet og trygghet som gjør at jeg kan formidle mine meninger . Jeg blir tatt på alvor. Ledelsen ser hver og enkelt ansatt og jobber sammen med alle for et godt arbeidsmiljø.»

 

 

Hvorfor trives du i 2Care?

 

«Jeg har gode kollegaer som samarbeider og hjelper hverandre daglig. Vi jobber mot et felles mål om å gjøre hverdagen bedre og enklere for brukerne våre. Jeg opplever at det er ulike arbeidsoppgaver og utfordringer daglig som hever min kompetanse.»

 

 

Beskriv kulturen i 2Care

 

«Flerkulturelt, åpenhet og trygt.»

 

 

Kunne du anbefalt denne arbeidsplassen til noen du kjenner? og hvorfor?

 

«Ja selvfølgelig, Det er et godt arbeidssted å jobbe på og det legges til rette for faglig utvikling. 2Care ser, lytter og er åpne for innspill fra alle.»