Tilpasset mobil omsorg

 

2Care har grønn mobilitet i fokus for transportbehovet som ligger til hjemmetjenesten. Dette omfatter alle muligheter til å utføre utslippsfrie tjenester for kommunen og brukerne. Vi er en mobil tjeneste, men vi skal ikke lage unødvendige utslipp av den grunn.

Da våre tjenester er mobile, har vi tilpasset hele tjenesteleveransen vår til dette. Vi har satset mye på å innføre systemer tilpasset mobiltelefon, som gjør oss friere til god gjennomføring at tjenestene våre. Dette har vi gjort gjennom utstrakt innføring av systemer tilpasset mobiltelefoner. Fra kommunen har vi allerede LMP’r som gjør at vi har utføreselslister og dokumentasjon på telefon. Vi har i tillegg innført ressurssystemet Quinyx, som gjør at timeregistrering og inn/ut stempling, samt kommunikasjon kan utføres gjennom en App på telefonen. Du kan også søke vakter, ferie etc på App’n. Videre har vi hele styringssystemet vårt på App, med alle prosedyrer og avviksrapportering tilgjengelig. Dette gjør at du alltid har god kunnskap for håndten, og straks kan rapportere om det er noe avvik. Videre er også personal håndboken tilgjengelig på App. Alt for at vi skal ha en trygg og kvalitetsmessig god hverdag i hjemmetjenesten. I tillegg har vi videreutviklings program i Visma Veilederen tilpasset app, som gjør at du kan gjøre videreutvikling og oppdateringer på telefon når det passer deg.