Hvorfor våre medarbeidere trives

 

I 2Care har vi få og tydelige mål, det er åpenhet og god kommunikasjon på tvers av de ulike profesjoner skal prege vår kultur. Relasjonen mellom leder og medarbeidere er basert på tillit og tilstedeværelse, vi er nære ved rapportmøter og vaktskifter – eller om det bare er for å si hei eller lufte noe underveis.

 

Vi inkluderer våre ansatte og lytter til dem. Vi er handlekraftige og gjør endringer raskt ved behov. Vi utformer tjenesten og drift med våre medarbeidere. Dette gjøres ved tilrettelegging for kommunikasjon og møtevirksomhet.

 

Vi har gode samarbeidsmøter med alle ansatte. Her kan alle våre medarbeidere komme med innspill for endringer og utforming av tjenesten vi levere til det bedre. Det er medarbeiderne i tjenesten som kjenner organiseringen i det daglig og vi skal være lydhøre ved utfordringer. Trygghet og trivsel er viktige elementer for at vi skal levere gode tjenester med høy kvalitet. Vi viser tillit til hvert enkelt menneske og våre dører står alltid åpne.

 

Tillitsbasert ledelse gir oss engasjerte, motiverte medarbeidere som øker presentasjonen og kvaliteten på tjenesten. Vi ser hver og enkelt medarbeider, vi er lyttende og vi gir våre medarbeidere opplevelse av å være viktig for virksomheten. Vi er opptatt av fellesskapet og tilhørighet for alle våre medarbeidere.

 

Love to care – for hverandre og for brukerne.

Daglig leder
Bærum

 

Maria K. Holstad
maria.holstad@2care.no
469 13 003

 

Ring Maria

Daglig leder
Oslo

 

Henriette Nilssen
henriette.nilssen@2care.no
959 60 481

 

Ring Henriette