Private tjenester

 

Tilpasset ditt behov!

 

Vi i 2Care tilbyr private tjenester etter ditt ønske og behov. I tillegg til å være en del av fritt brukervalg på kommunale hjemmetjenester i Oslo og Bærum, har vi mange års erfaring på levering av private tjenester i området . Oppdragene blir skreddersydd og tilpasset dine ønsker og behov. Du vil få en fast person som kommer til faste avtalte tider.

Du kan også kjøpe tilleggstjenester til kommunale vedtak der du eksempelvis ønsker utvidet tid til dusj, støvtørking eller renhold.

Ønsker du å tegne en åpen kontrakt der vi kan hjelpe deg med enkeltoppdrag som følge til frisør eller lege er dette også  mulig. 

Ta kontakt og vi kommer gjerne på et uforpliktende hjemmebesøk.

 

 

Sosialt samvær

Med oss som samtalepartner turpartner, vil du oppleve at vi er omsorgsfulle og lydhøre for dine ønsker og behov.

Les mer

Vi har fokus på hva som er viktig for deg og ønsker å levere  tjenester hvor vi legger til rette for brukermedvirkning og at du mestrer din egen hverdag. Vi har mulighet til å bistå deg 24 timer i døgnet, året rundt.