Sykepleietjenester

 

Vårt helsepersonell kan gi deg stell og pleie i eget hjem slik at du på best mulig måte kan opprettholde god livskvalitet til tross for sykdom.

2Care tilbyr sykepleietjenester etter ditt behov.

 

Eksempler på sykepleietjenester :

 

  • Måling av blodtrykk
  • Måling av blodsukker og oppfølging rundt dette
  • Sårstell
  • Injeksjoner
  • Håndtering av medisiner