Spesialist på hjemmebasert omsorg

 

2Care er et norsk selskap som har levert hjemmetjenester og hjemmebasert omsorg siden starten av 2006. Siden den gang har vi utviklet og utvidet våre tjenester og leverer i dag hjemmesykepleie, praktisk bistand og stasjonære tjenester i Oslos 15 bydeler, og i Bærum. I disse to kommunene til sammen er vi den største private leverandøren av hjemmetjenester. Alle våre medarbeidere jobber for å gi våre hjemmeboende brukere tjenester tilpasset deres ønsker og behov, og våre systemer og rutiner er tilrettelagt for å gjøre brukerens hverdag så naturlig som mulig.

Siden 2015 leverer vi hjemmesykepleie dag/natt og praktisk bistand til alle 15 bydeler i Oslo med over 500 brukere totalt. Fra 2019 leverer vi også hjemme sykepleie og praktisk bistand til Bærum Kommune, med ca 180 brukere. Vi har totalt over 200 positive og kompetente medarbeidere, som kun fokuserer og arbeider med hjemmetjenester. Vi leverer også private omsorgstjenester innen hjemmesykepleie og personlig assistanse i hjemmet. På hjemmetjenester er vi størst av de private i disse kommunene, og har alltid ambisjonen om å være best.

 

Erfaring
Erfaringene gjennom disse årene har gitt oss nyttig kunnskap som er god ha i utviklingen av våre tjenester og styringssystemer. 2Care besitter mye kunnskap og erfaring innen pleie, omsorg og rehabilitering. Vi har lang erfaring med å jobbe målrettet for å sikre god pleie og omsorg for våre brukere. Vi legger vekt på gode mellom- menneskelige møter og mulighet til valgfrihet i hverdagen for våre brukere. Vi lytter til våre brukere.

 

Kvalitet
Likeverd, helhet og tillit mellom ansatte, pårørende og brukere skaper egenmestring som løfter kvaliteten av tjenestene vi leverer. Vi har fokus på tillitsmodellen og ønsker å løfte kvaliteten kontinuerlig gjennom kompetanseutvikling. Vi ønsker å levere våre tjenester etter reformen «Leve hele livet», og la helsehjelp stå i sammenheng med felleskap, aktivitet og måltider. I tillegg er vi dyktige på rehabilitering etter sykdom og skade.

 

Kompetanse
I 2Care har vi ansatte som er kompetente og trives i sitt arbeid i hjemmetjenesten. Dette skapes gjennom trygghet, medbestemmelse, grundig opplæring og gode opplevelser gjennom mestring av arbeidet som utføres. Alle våre faste ansatte som jobber i turnus i hjemmesykepleien har helsefaglig utdanning som helsefagarbeider/ hjelpepleier eller sykepleier. Vi kjører kontinuerlig videreutvikling på våre medarbeidere og legger til rette for dyktige medarbeidere. Vi har meget god fagdekning, og høy språkkompetanse.

Miljø

Siden vi er mobile omsorgsenheter, satser vi mye på grønn mobilitet. Vi satser på en full elektrisk bilpark og bruker i tillegg både offentlig kommunikasjon, gå ruter hvor dette er mulig, samt sykkel i vår tjenester. Vi har også lagt stor vekt på at vi har mobile verktøy, som gjør at vi kan løse oppgavene våre på stedet, fremfor å måtte reise frem og tilbake til kontor for å løse oppgaver. Det gir både effektivitet, trygghet og miljøgevinster med å minimere transport frem og tilbake.

 

Innovasjon

Vi har høy fokus på innovasjon og nyvinninger, og jobber mye med å ha tilrettelagte mobile verktøy for våre medarbeidere. Vi har derfor nå ressursstyringssystem og timeregistrering, samt personalhåndbok tilgjengelig på App. Vårt omfattende styringssystem er også på App, slik at dette alltid er tilgjengelig når vi er ute hos brukere ved behov for å sjekke prosedyrer. Dette gir trygghet for medarbeidere og brukere.

 

Vi jobber videre med å utvikle mobile løsninger som letter vår hverdag, og ønsker å bidra med vår kunnskap og endringsvillighet til å bringe velferdsteknologi til våre brukere, etter hvert som det lanseres verktøy for dette.